صبحانه تایم لپس

غذای اصلی تایم لپس

سوشی تایم لپس

پیتزا تایم لپس

پیش غذای تایم لپس

سالاد تایم لپس

سوپ تایم لپس

کوکتل موکتل تایم لپس

کمپلکس تایم لپس

اسموتی تایم لپس

داغ های تایم لپس

گرم ها بر پایه اسپرسو

سردهای برپایه اسپرسو

چای و دمنوش تایم لپس

قهوه دمی تایم لپس

کیک و دسر تایم لپس

آبمیوه طبیعی تایم لپس

صبحانه تایم لپس

غذای اصلی تایم لپس

سوشی تایم لپس

پیتزا تایم لپس

پیش غذای تایم لپس

سالاد تایم لپس

سوپ تایم لپس

کوکتل موکتل تایم لپس

کمپلکس تایم لپس

اسموتی تایم لپس

داغ های تایم لپس

گرم ها بر پایه اسپرسو

سردهای برپایه اسپرسو

چای و دمنوش تایم لپس

قهوه دمی تایم لپس

کیک و دسر تایم لپس

آبمیوه طبیعی تایم لپس

به قیمت های فوق 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد.