تایم لپس، به عنوان یک مجموعه پیشرو در صنعت رستوران، همواره به سرمایه ی انسانی خود به مثابه ارزشمندترین منابع سازمان نگریسته است و از این رو (تلاش برای ارتقاء سطح دانش و توانمندی های سرمایه انسانی خود) را به عنوان یک هدف بنیادین تعریف نموده است.

با توجه به اینکه سیاستهای استخدامی مجموعه تایم لپس هر ساله و در هر فصل برای مشاغل مختلف متفاوت است فرم درخواست همکاری را به دقت تکمیل نمایید. همکاران ما پس از بررسی رزومه ها بر اساس رشته تحصیلی، سابقه کار و اطلاعات فرم، رزومه را به منظور بررسی و اعلام نظر برای واحدهای مربوطه اسال می کنند.

همکاری با ما
1
5/10